Viktig besøk gjennomført i Ukraina

June 13, 2024

Ildsjelene bak HMM Helsehjelp Ukraina, Tor Fredrik Müller, Paal Christian Mowinckel og Anna Tribis, og støttespiller fra dag én, Johan Gustav Hvide i Seatrans Group har nettopp hjemkommet fra besøk i Ukraina.

I Ukraina hadde de et omfattende program, hvor de møtte blant annet representanter fra ledelsen i det ukrainske forsvaret, saniteten, Nasjonalgarden og Rehabilitation Forces of Ukraine (rsu.org.ua).

På programmet var bl.a en rekke orienteringsmøter, overlevering av mobil operasjonsstue fra HMM Helsehjelp Ukraina, samt møter om videre samarbeid og konkrete behov knyttet til helsehjelp og livreddende utstyr og materiell.

Forsvarets Forum omtaler HMM Helsehjelp Ukraina i artikkelen «Norsk initiativ redder ukrainske liv ved fronten».

HMM Helsehjelp Ukraina har lovet våre ukrainske venner fortsatt hjelp og støtte. Vi oppfordrer derfor virksomheter og privatpersoner om å bidra økonomisk eller med utstyr.

Ta kontakt med Tor Fredrik Müller, Paal Christian Mowinckel eller Anna Tribis nærmere informasjon om konkrete prosjekter som det samles inn penger og utstyr til.

No items found.