HMM Helsehjelp Ukraina

HMM Допомога Здравоохороні України

Siste nyheter

Enda en mobil operasjonsstue levert til Ukraina
July 16, 2024

En stor og hjertelig takk til Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) for donasjonen av en mobil operasjonsstue til saniteten i det ukrainske forsvaret.

Les mer
Viktig besøk gjennomført i Ukraina
June 13, 2024

Ildsjelene bak HMM Helsehjelp Ukraina, Tor Fredrik Müller, Paal Christian Mowinckel og Anna Tribis, og støttespiller fra dag én, Johan Gustav Hvide i Seatrans Group har nettopp hjemkommet fra besøk i Ukraina.

Les mer
Ny hjelpeforsendelse til den ukrainske saniteten
May 24, 2024

HMM Helsehjelp Ukraina har sendt enda en fullastet semi-trailer fra Bergen med kurs for Ukraina. Denne gangen med 3 store powerbanks/backup-batterier, 2 ambulanser og brannslukningsutstyr.

Les mer
Se flere nyheter
VI BIDRAR MED LIVSNØDVENDIG UTSTYR
BISTANDEN GÅR UAVKORTET TIL UKRAINA

HVORFOR HMM
HELSEHJELP UKRAINA

Ukrainas befolkning utsettes for umenneskelige prøvelser. Dette er mennesker som i 2022 levde fredelige liv, ganske likt våre. De hadde en velfungerende samfunnsinfrastruktur rundt seg, og det mest basale som helsetjenester, mat og varme ble tatt for gitt. Med Russlands militære aggresjon er situasjonen dramatisk endret. Krigshandlinger, bombeangrep, død og fordervelse er dagligdags og sivilbefolkningen lider. Nødetatene, sykehusene og saniteten i det ukrainske forsvaret mangler viktig og livreddende utstyr.Sett i lys av dette forferdelige bakteppet, stilte Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel seg spørsmålet «Hvordan kan vi hjelpe?». Veien fra ord til handling ble kort.

Müller og Mowinckel tok kontakt med Haukeland Universitetssjukehus (HUS) om muligheten for støtte til medisinsk utstyr. I tillegg ble det mobilisert støtte fra næringslivet i Bergen, stiftelser, det offentlige og en rekke privatpersoner. Etter fantastisk respons ble nødhjelpsinitiativet HMM Helsehjelp Ukraina en realitet, og viktig hjelp og utstyr sendes fortløpende til Ukraina.Krigen pågår for fullt og lidelsene blant både sivile og militære påtar i omfang. Det rapporteres om behov for alt fra basale sanitetsprodukter, førstehjelpsutstyr, medisinsk utstyr til å behandle de skadde, bekledning til soldatene og stridsrasjoner. Behovet for hjelp er større nå enn noen gang, og det haster.

Støtt vårt arbeid

Vi har hele tiden pågående innsamlingsaksjoner, hvor vi tar i mot både økonomiske bidrag og utstyr. Vi er svært takknemlige for støtte.

En viktig grunn til at ukrainerne holder motet oppe er fordi de setter sin lit til verdenssamfunnets støtte. HMM Helsehjelp Ukraina vil, sammen med gode støttespillere, bidra aktivt så lenge Ukraina trenger hjelp fra oss.

Vi ønsker også kontakt med foreninger og organisasjoner som ønsker å kanalisere helsehjelp til Ukraina gjennom HMM Helsehjelp Ukraina.

Kontodetaljer for donasjoner/bidrag:

Stiftelsen HMM Helsehjelp
Org nr 932 074 656
Kontonummer 3626.48.47618
C/o MMAS

Postboks 2003 Nordnes
5817 Bergen

IBAN NO43 3626 4847 618

BIC/SWIFT SPAVNOBBXXX

Bank:

Sparebanken Vest

Jonsvollsgaten 2

N-5011 Bergen

Post@Mowinckel.no

(Innbetalinger merkes med givers navn)

Vipps til #851169

Scann QR koden i Vipps appen,
eller bruk nummeret #851169
VI BIDRAR MED LIVSNØDVENDIG UTSTYR
BISTANDEN GÅR UAVKORTET TIL UKRAINA

HVORDAN GJØR VI DET

HMM Helsehjelp Ukrainas mål er kort og godt å skaffe livsnødvendig og livreddende utstyr til Ukraina uten fordyrende mellomledd. Bistanden går uavkortet til frontlinjen i Ukraina.

Dette gjør vi gjennom:

 • Aktiviteter som gir grunnlag for å samle inn penger til medisinsk utstyr, bekledning, kjøretøyer, mat og annet nødvendig utstyr.
 • Kr 0 i administrasjonskostnader, markedsføring og juridisk bistand.
 • Vederlagsfritt lager/hub i Bergen, logistikk, lasting, fysisk arbeid, for utstyr som samles inn og skal sendes til Ukraina.
 • Økonomisk støtte til transport.
 • Etablere kontakt og avtaler med andre aktuelle aktører i Norge med mål om å få til regelmessige sendinger av hjelpeutstyr til frontlinjen i Ukraina.

HMM involverer seg IKKE i våpen eller våpenrelatert hjelp.

HVA VI HAR OPPNÅDD HITTIL

 • Per dags dato har HMM Helsehjelp Ukraina organisert innsamling og forsendelser av kjøretøy og livreddende utstyr verdt nær 150 millioner kroner til Ukraina.
 • Nærmere 50 varebiler og trailere har blitt sendt fra Bergen fullastet med livreddende utstyr, klær, stridsrasjoner og strømaggregater. Mye av utstyret er donasjoner fra ulike avdelinger på Haukeland Universitetssjukehus og fra andre helseaktører på Vestlandet. Resten er kjøpt inn i prosjektet av innsamlede midler. Det er også kjøpt inn mye førstehjelpsutstyr til soldatene ved frontlinjen, slik som enkeltmannssatser inkl. turnikeer, men også basale helseprodukter som bandasjer, kompresser, kanyler og lungeredningspakker i tillegg til stridsrasjoner.
 • Vi har kjøpt inn vinterbekledning til saniteten i det ukrainske forvaret og samlet inn forskjellig utstyr, som tørrvarer, stridsrasjoner, hygieneprodukter og ullbekledning m.m., fra en rekke aktører.
 • Vi har et eget prosjekt som går utelukkende til trengende barn som lider under krigen i Ukraina. Her har vi blant annet mottatt et stort og viktig bidrag fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde.
 • Innsamlingsaksjonen «Gå for Ukraina» i 2022, hvor Müller og Mowinckel gikk 100 000 skritt på en dag, og utfordret bidragsytere til å støtte med kr 1 per skritt, resulterte i 1,5 millioner kroner.  
 • Sommeren 2022 bidro vi med to kjølebiler og fire Toyota Land Cruiser SUV/firehjulstrekkere som ble fylt opp med medisinsk utstyr. Bilene benyttes som supportkjøretøyer for saniteten i det ukrainske forsvaret. Kjølebilene blir brukt til hjemtransport av falne soldater, og ellers til transport av medisinsk utstyr til fronten. Etter hvert som infrastrukturen er blitt dårligere en rekke steder er behovet for firehjulstrekkere stort.
 • I desember 2022 ble det samlet inn penger til 100 strømaggregater (3-3,5 kw) og vi fikk donert fire generatorer (50-200 kw) som skal fungere som nødstrømsanlegg for sykehus, vannkraftanlegg og ett barnehjem. Alt dette ble levert i Ukraina i januar 2023.
 • I mars og april 2023 leverte vi ytterligere tre kjøretøyer til Ukraina. Først en Toyota Land Cruiser og en Toyota Hilux med en 110 kVA mobil generator på tilhenger. Bilene var fullastet med livreddende førstehjelpsutstyr til saniteten i det ukrainske forsvaret, som jobber døgnet rundt for å redde skadde soldater som kjemper for landet sitt. Deretter ytterligere en Toyota Hilux som brukes ved fronten for å bringe sårede soldater raskt til medisinsk behandling.
 • I april 2023 overleverte vi en brannbil gitt av Ullensvang kommune. Bilen deltok i kolonne av donerte brann- og sykebiler som ble kjørt til Ukraina i regi av Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte (NUBAS). Bilen er til svært god nytte i Ukraina, hvor det er stort behov for utrykningskjøretøyer.
 • Vi har også bidratt til en kompakt mobil operasjonsstue. Dette er en ombygget sykebil med vitalt utstyr og en operasjonsbenk for å kunne foreta akutte livreddende operasjoner nær frontlinjen.
 • Gjennom en Spleis-aksjon i samarbeid med Bergen Næringsråd ble det samlet inn 5,2 millioner kroner fra næringslivet og privatpersoner i Bergensområdet til en ny, mobil operasjonsstue til den ukrainske saniteten. Dette er en stor terrenggående lastebil på over 40 tonn, med hydraulisk uttrekkbar side, og med avansert medisinsk operasjonsutstyr og to operasjonsbenker. Den er så langt den eneste av sitt slag i Ukraina, og med kapasitet til opptil 100 pasienter daglig vil den gjøre en stor forskjell i arbeidet med å redde livstruende skadde ukrainske soldater før de kan fraktes videre til sykehus. Den mobile operasjonsstuen ble levert i Ukraina i slutten av april 2023 og er nå i full drift.
 • I møter med ukrainske sanitetsledere i slutten av april 2023, hvor behov for ytterligere utstyr og materiell ble diskutert, ble HMM Helsehjelp Ukraina gjort oppmerksom på at utover rene krigsskader fra granater, skuddsalver og eksplosjoner, er tannhelse nå et av de største problemene blant de ukrainske soldatene. Lange perioder i skyttergraver uten mulighet for god tannhygiene fører til store smerter på grunn av betennelser i munnhulen og tannpine. Betennelsene hemmer soldatenes evner til å yte, og gjør at sår- og skuddskader blir vanskeligere å lege. Sett i lys av dette ble HMM Helsehjelp Ukraina spurt om vi kan bidra med en mobil tannklinikk. Der og da lovet vi at vi skal gjøre vårt ytterste for å skaffe en stor terrenggående lastebil, med firehjulstrekk, innredet som en komplett tannhelseklinikk og fylt med forbruksmateriell. I september ble klinikken ferdigstilt og levert klar for innsats ved frontlinjen.
 • Søndag 7. mai 2023 la Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel ut på sin andre innsamlingsmarsj. Denne gang for å samle inn penger til den mobile tannklinikken omtalt i punktet ovenfor. Næringsliv og privatpersoner ble oppfordrer til å bidra med 1 – 5 kroner for hvert skritt av de 100 000 skrittene som de to gikk. Skrittelleren vippet over 100 000 skritt (litt over 8 mil)! De sikret dermed ca. 2 millioner kroner til den mobile tannhelseklinikken.
 • Bergen kommune, som foruten å være en god ambassadør, bidrar med nyttig overskuddsmateriell, herunder store mengder hygieneutstyr og en av generatorene som ble sendt til Ukraina i begynnelsen av 2023. Kommunen bidro også med 650 000 kroner til bygging av den mobile tannklinikken.
 • Ansatte i Vestland fylkeskommune er også engasjerte. De stemte frem HMM Helsehjelp Ukraina som en av to organisasjoner som fikk 25 000 kroner hver i julegave fra fylkeskommunen i 2022.
 • I slutten av juli 2023 ble de to siste av tre pickup’er, donert av Seatrans AS levert til saniteten i det ukrainske forsvaret og er operative ute i felten. Kjøretøyene brukes til å bringe sårede soldater inn til den mobile operasjonsstuen som er donert av HMM Helsehjelp Ukraina, takket være rause økonomiske bidrag fra næringsliv og privatpersoner på Vestlandet.
 • I løpet av sommeren 2023 ble det levert et stort antall Jervenduker, blant annet donert fra Jerven AS og kommunene Ullensvang og Suldal, til Ukraina. Duken holder ukrainsk servicepersonell og sårede soldater tørre og varme under krevende forhold.
 • En ambulanse donert til HMM Helsehjelp Ukraina av Helse Bergen HF levert til Ukraina i juli 2023 i samarbeid Norsk Ukrainsk brann- og ambulansestøtte.
 • Ansatte i Vestland fylkeskommune er også engasjerte. De stemte frem HMM Helsehjelp Ukraina som en av to organisasjoner som fikk 25 000 kroner hver i julegave fra fylkeskommunen i 2022.
 • Gjennom samarbeid med Advokatfirmaet BAHR, har HMM Helsehjelp Ukraina fått økonomisk støtte og har fortløpende tilgang på pro bono juridisk og kommunikasjonsfaglig bistand.
 • Første helg i desember 2023 kjørte en stor HMM Helsehjelp Ukraina hjelpekonvoi fra Bergen med kurs for den polsk-ukrainske grensen. Dette var vår 38. og hittil største hjelpesending til Ukraina. Alt i alt representerte konvoien verdier for mer enn 30 millioner kroner:

  - 11 stk. nyere Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok og Mitsubishi Pajero 4 x 4 for transport av sårede soldater fra frontlinjen og inn til mobile operasjonsstuer donert av HMM Helsehjelp Ukraina
  - 1 stk. ny campingvogn med soveplass til 6 leger/sykepleiere ved våre mobile operasjonsstuer
  - 1 stk. Gladiator med soveplass til 4 leger/sykepleiere ved våre mobile operasjonsstuer
  - 1200 Jervenduker som holder soldatene tørre, varme og kamuflerte i skyttergravene
  - 1100 tourniqueter til soldatene for selv å kunne stanse blødninger ved skudd- og mineskader
  - 3 paller med bandasjer/enkeltmannssatser
  - 14 lap top’er til saniteten
  - Annet medisinsk utstyr
 • Siste helg i januar 2024 sendte vi avsted enda en semitrailer fullastet med helsehjelp og utstyr til den ukrainske saniteten. Denne gang inneholdt lasten:

  - To evakueringskjøretøyer som skal brukes til å hente sårede soldater ved fronten
  - 400 Jervenduker
  - Medisiner
  - Proteser
  - Diverse medisinsk utstyr
 • Dårlig tannhelse medfører livstruende infeksjoner i kroppen til skadde ukrainske soldater. Betennelser gjør at sår- og skuddskader blir vanskelige å lege. Sett i lys av dette, har HMM Helsehjelp Ukraina fått utviklet et konsept med en fullt utstyrt mobil tannklinikk plassert på et MAN lastebilchassis. Takket være en svært raus donasjon fra Sparebanken Vest, overleverte HMM Helsehjelp Ukraina enda en mobil tannklinikk til den ukrainske saniteten i begynnelsen av mars 2024. Den ble satt umiddelbart i operasjon for å redde liv ute i felten.
 • HMM Helsehjelp Ukraina har sendt en rekke vogntog fra Bergen med livreddende og livsnødvendig helsemateriell og førstehjelpsutstyr til Ukraina. Alle leveranser er basert på behovslister fra den ukrainske saniteten. I midten av mars 2024 ble det levert utstyr for flere millioner kroner:

  - Førstehjelpsutstyr for akutt behandling ved fronten
  - Medisinske bårer
  - Transportkuvøse for prematurfødt spedbarn
  - Komplett tannklinikk,
  - Mob-båt
  - Varmetepper
  - Stridsrasjoner
  - Brannslukningsutstyr.
  - Samtidig ble det overlevert levert en mobil blodoverføringsklinikk spesialdesignet etter HMMs spesifikasjoner.
 • I midten av april 2024 organiserte HMM Helsehjelp Ukraina enda en vellykket konvoi med kjøretøyer og utstyr, donert til den ukrainske saniteten. I konvoien med fem kjøretøyer hadde frivillighetsteamet også med seg strømaggregater, sykehussenger og forskjellig medisinsk utstyr, bl.a bekken-turnikéer.
 • I slutten av mai 2024 ble det sendt enda en fullastet semi- trailer fra Bergen med kurs for Ukraina. Denne gangen med 3 store powerbanks/backup-batterier, 2 ambulanser og brannslukningsutstyr.
 • I juni 2024 ble det gjennomført et viktig besøk i Ukraina hvor Tor Fredrik Müller, Paal Christian Mowinckel, Anna Tribis, og støttespiller fra dag én, Johan Gustav Hvide i Seatrans Group, blant annet møtte representanter fra ledelsen i det ukrainske forsvaret, saniteten, Nasjonalgarden og Rehabilitation Forces of Ukraine (rsu.org.ua). På programmet var bl.a en rekke orienteringsmøter, overlevering av mobil operasjonsstue, samt møter om videre samarbeid og konkrete behov knyttet til helsehjelp og livreddende utstyr og materiell.

Galleri

VI SOM STÅR BAK

Bak HMM Helsehjelp Ukraina (gjennom Stiftelsen HMM Helsehjelp) står følgende
(HMM = Haukeland, Müller, Mowinckel)

Initiativtakere

 • Tor Fredrik Müller
 • Paal Christian Mowinckel

Müller og Mowinckel administrerer og markedsfører initiativet, samtidig som Mowinckel (Univest AS) stiller med gratis lagerlokaler sentralt i Bergen og Müller organiserer transportene fra Bergen til Ukraina. I tillegg til gratis lagerlokale og gode bidrag til transport av utstyr, er Müller og Mowinckel primus motorer for innsamlinger blant gode støttespillere i næringslivet og fra privatpersoner.

Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus (HUS)

 • Eivind Hansen, adm. dir. ved HUS
 • Camilla Skjelbred, førstekonsulent (HUS), Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS)

Camilla Skjelbred koordinerer innkjøp av utstyr og bidrar med administrativ støtte til prosjektet. Gjennom AIS har HUS lang erfaring med både akutt bistand og langvarig samarbeid med helseaktører i utlandet, primært i Afrika og Asia. Siden utstyret kjøpes inn via HUS får HMM Helsehjelp Ukraina gode innkjøpspriser.

Medisinsk rådgiver

 • Anna Tribis, lege/kirurg ved Kysthospitalet i Hagavik, Helse Bergen

Anna Tribis er født og oppvokst i Ukraina. Hun har tett kontakt med tidligere studievenner som jobber ved ulike sykehus i Ukraina og med en divisjon i det ukrainske forsvaret som er aktiv i striden. Hun formidler behovene fra Ukraina til resten av teamet for vurderinger og rapporterer tilbake om hva HMM Helsehjelp Ukraina kan bidra med.

AIS har god kontakt med Sjøforsvarets sanitet ved anestesilege og sanitetsoffiser Ivar Austlid. Austlid har erfaring fra førstehjelp i kampsituasjoner og bistår gruppen med råd og kvalitetssikring av utstyr som anskaffes og sendes.

Alle partene i prosjektet dekker sine egne administrasjonskostnader slik at alle innsamlede midler går uavkortet til innkjøp av viktig og livreddende utstyr til ulike sykehus i Ukraina og til saniteten i det ukrainske forsvaret.

Styret i Stiftelsen HMM Helsehjelp

 • Tor Fredrik Müller, styreleder (CEO og partner i EGD Property AS)
 • Paal Christian Mowinckel, nestleder (CEO i Mowinckel Management AS)
 • Eivind Hansen, styremedlem (adm. dir. Haukeland Universitetssjukehus)
 • Monica Mæland, styremedlem (adm. dir. i Bergen Næringsråd og tidligere mangeårig statsråd)
 • Thomas K. Svensen, styremedlem (advokat og Managing Partner i Advokatfirmaet BAHR AS)
 • Anna Tribis, styremedlem (lege/kirurg ved Kysthospitalet i Hagavik, Helse Bergen)

KONTAKT OSS!

Tor Fredrik Müller
+47 452 74 600

Paal Christian Mowinckel
+47 901 21 116
PCM@Mowinckel.no