Enda en stor hjelpeforsendelse til Ukraina

March 22, 2024

HMM Helsehjelp Ukraina sender stadig vogntog fra Bergen med livreddende og livsnødvendig helsemateriell og førstehjelpsutstyr til den ukrainske saniteten. I uke 11 ble det levert utstyr for flere millioner kroner:

  • Førstehjelpsutstyr for akutt behandling ved fronten
  • Medisinske bårer
  • Transportkuvøse for prematurfødt spedbarn
  • Komplett tannklinikk,
  • Mob-båt
  • Varmetepper
  • Stridsrasjoner
  • Brannslukningsutstyr.

Samtidig ble det overlevert levert en mobil blodoverføringsklinikk spesialdesignet etter HMMs spesifikasjoner.

Alle leveranser er basert på behovslister fra den ukrainske saniteten.

Hjelpen kommer frem!

No items found.